Zveřejnění výsledků Grantového programu pro rok 2018

Skupina A:

Žadatel Sídlo organizace Účel Schváleno /2018/
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou (osobní asistence) Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou 44990260 Spolufinancování služby Osobní asistence ve Velkem Meziříčí. 487 000 Kč
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou (NESA - denní stacionář) Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou 44990260 Spolufinancování služby Nesa - denní stacionář ve Velkém Meziříčí. 866 000 Kč
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou (Wellmez - nízkoprahové zařízení) Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou 44990260 Spolufinancování služby Wellmez - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. 228 000 Kč
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou (hospicová péče) Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou 44990260 Spolufinancování služby Domácí hospicové péče. 45 900 Kč
Domáci hospic Vysočina, o.p.s Vratislavovo nám. 115, 592 31 Nové Město na Moravě 70803978 Financování provozních výdajů služby. 57 700 Kč
Občanská poradna Žďár nad Sázavou Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 69720649 Částečné hrazení provozních nákladů pracoviště ve Velkém Meziříčí. 50 000 Kč
Diecézní charita Brno – Oblastní charita Třebíč (K-centrum - protidrogová prevence) Třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno 44990260 Spolufinancování služeb protidrogové prvence K-centra Noe, zejm. terénní program ve Velkém Meziříčí. 18 400 Kč
Celkem 1 753 000 Kč

Skupina B:

Žadatel Sídlo organizace Účel Schváleno /2018/
Ječmínek, o.p.s. (terénní práce) Jiřího z Poděbrad 402/15, 591 01 Žďár nad Sázavou 26538377 Základní činnost sociální služby Terénní práce. 37 000 Kč
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou (sociálně aktivizační služba) Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou 44990260 Spolufinancování služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 5 000 Kč
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Třebíč (raná péče) Třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno 44990260 Úhrada nákladů spojených s poskytováním odborné terénní služby. 10 500 Kč
Portimo, o.p.s. (raná péče) Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě 45659028 Zajištění sociální služby Raná péče. 9 000 Kč
STŘED, z. ú. (Linka důvěry) Mládežnická 229, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 70870896 Telefonická krizová pomoc - provoz Linky důvěry STŘED. 4 000 Kč
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou (Centrum prevence) Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou 44990260 Spolufinancování služby Centra prevence. 115 000 Kč
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou (Kopretina) Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou 44990260 Spolufinancování služby Kopretina - centra pro rodiče s dětmi. 254 000 Kč
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Černá 47, 594 42 Měřín 48896748 Spoluhrazení aktivit Asociace, zejména úhrada nákladů na hiporehabilitaci. 23 000 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami ČR - z.s. základní organizace Náměstí 79/3, 594 01 Velké Meziříčí 65758731 Sdružování zdrav. post. a dlouhodobě chronicky nemocných občanů. 26 000 Kč
Klub naděje - občanské sdružení onkologických pacientů Velké Meziříčí Poříčí 11, 594 01 Velké Meziříčí 70844461 Příspěvek na ozdravné pobyty onkologických pacientů. 20 000 Kč
Klub bechtěreviků ČR z.s. Na slupi 450/4, Nové Město(Praha 2), 128 00 Praha 550477 Pravidelné cvičení v bazénu Relaxačního centra Žďár nad Sázavou a rekondiční pobyty. 10 000 Kč
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - zákl. org. Velké Meziříčí Komenského 6, 594 01 Velké Meziříčí 71185313 Financování nákladů spojených s činností zákl. org. SNN ve Velkém Meziříčí. 2 000 Kč
Střed, z. s. (Linka důvěry) Mládežnická 229, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 70870896 Mzdové náklady na 0,1 pracovního úvazku. 3 900 Kč
Celkem 519 400 Kč