Zveřejnění výsledků pro rok 2017

Skupina A:

Žadatel Sídlo organizace Účel Schváleno /2017/
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou (osobní asistence) Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou 44990260 Spolufinancování služby Osobní asistence ve Velkem Meziříčí. 464 200,00 Kč
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou (NESA - denní stacionář) Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou 44990260 Spolufinancování služby Nesa - denní stacionář ve Velkém Meziříčí. 825 000,00 Kč
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou (Wellmez -nízkoprahové zařízení) Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou 44990260 Spolufinancování služby Wellmez - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. 217 800,00 Kč
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou (hospicová péče) Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou 44990260 Spolufinancování služby Domácí hospicové péče. 49 500,00 Kč
Domáci hospic Vysočina, o.p.s Vratislavovo nám. 115, 592 31 Nové Město na Moravě 70803978 Financování provozních výdajů služby. 55 000,00 Kč
Občanská poradna Žďár nad Sázavou Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 69720649 Částečné hrazení provozních nákladů pracoviště ve Velkém Meziříčí. 48 000,00 Kč
Diecézní charita Brno – Oblastní charita Třebíč (K-centrum - protidrogová prevence) Třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno 44990260 Spolufinancování služeb protidrogové prvence K-centra Noe, zejm. terénní program ve Velkém Meziříčí. 17 600,00 Kč
Celkem 1 677 100,00 Kč
 

Skupina B:

Žadatel Sídlo organizace Účel Schváleno /2017/
Ječmínek, o.p.s. (terénní práce) Jiřího z Poděbrad 402/15, 591 01 Žďár nad Sázavou 26538377 Základní činnost sociální služby Terénní práce. 35 000,00 Kč
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou (sociálně aktivizační služba) Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou 44990260 Spolufinancování služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 5 500,00 Kč
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Třebíč (raná péče) Třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno 44990260 Úhrada nákladů spojených s poskytováním odborné terénní služby. 2 200,00 Kč
Portimo, o.p.s. (raná péče) Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě 45659028 Zajištění sociální služby Raná péče. 1 100,00 Kč
Zdeńka Lancmanová (pečovatelská služba) Nad Sv. Josefem 1719/17, 594 01 Velké Meziříčí 72315075 Částečné krytí provozních nákladů 11 000,00 Kč
STŘED, z. ú. (Linka důvěry) Mládežnická 229, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 70870896 Telefonická krizová pomoc - provoz Linky důvěry STŘED. 0,00 Kč
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou (Centrum prevence) Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou 44990260 Spolufinancování služby Centra prevence. 110 000,00 Kč
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou (Kopretina) Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou 44990260 Spolufinancování služby Kopretina - centra pro rodiče s dětmi. 242 000,00 Kč
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Černá 47, 594 42 Měřín 48896748 Spoluhrazení aktivit Asociace, zejména úhrada nákladů na hiporehabilitaci. 22 000,00 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami ČR - z.s. základní organizace Náměstí 79/3, 594 01 Velké Meziříčí 65758731 Sdružování zdrav. post. a dlouhodobě chronicky nemocných občanů. 25 000,00 Kč
Klub naděje - občanské sdružení onkologických pacientů Velké Meziříčí Poříčí 11, 594 01 Velké Meziříčí 70844461 Příspěvek na ozdravné pobyty onkologických pacientů. 20 000,00 Kč
Klub bechtěreviků ČR z.s. Na slupi 450/4, Nové Město(Praha 2), 128 00 Praha 550477 Pravidelné cvičení v bazénu Relaxačního centra Žďár nad Sázavou a rekondiční pobyty. 10 000,00 Kč
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - zákl. org. Velké Meziříčí Komenského 6, 594 01 Velké Meziříčí 71185313 Financování nákladů spojených s činností zákl. org. SNN ve Velkém Meziříčí. 2 000,00 Kč
Celkem 485 800,00 Kč