Předpokládaný objem finančních prostředků

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu:
  Výše dotace :
Skupina A) pro oblast zásadních služeb: 1 879 900,- Kč
Skupina B) pro oblast specifických služeb: 545 600,- Kč