Zveřejnění výsledků 2016

Skupina A:

Žadatel Sídlo organizace Účel Schváleno (2016)
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou (osobní asistence) Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou Částečné hrazení provozních nákladů služby v ORP Velké Meziříčí. 422 000,00 Kč
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou (NESA - denní stacionář) Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou Částečné hrazení provozních nákladů spojených s poskytováním služby na území ORP Velké Meziříčí. 750 000,00 Kč
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou (Wellmez -nízkoprahové zařízení) Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou Částečné hrazení provozních nákladů služby na území Velkého Meziříčí. 198 000,00 Kč
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou (hospicová péče) Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou Částečné hrazení provozních nákladů služby. 50 000,00 Kč
Domáci hospic Vysočina, o.p.s Žďárská 612, 592 31 Nové Město na Moravě Částečné hrazení provozních nákladů pracoviště ve Velkém Meziříčí. 50 000,00 Kč
Občanská poradna Žďár nad Sázavou Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou Financování provozních výdajů služby odborného sociálního poradenství. 44 000,00 Kč
Diecézní charita Brno – Oblastní charita Třebíč (K-centrum - protidrogová prevence) Třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno Spolufinancování služeb protidrogové prvence K-centra Noe,zejm. terénní progr. ve V.Meziříčí. 16 000,00 Kč
Ječmínek, o.p.s. (azylový dům) Jiřího z Poděbrad 402/15, 591 01 Žďár nad Sázavou Provozní a personální náklady Domova pro matky (otce) s dětmi. 0,00 Kč
Liga vozíčkářů (sociální rehabilitace) Bzenecká 23, 628 00 Brno Zajištění provozu služby Sociální rehabilitace ve městě Velké Meziříčí. 25 000,00 Kč
Celkem 1 555 000,00 Kč
 

Skupina B:

Žadatel Sídlo organizace Účel Schváleno (2016)
Ječmínek, o.p.s. (terénní práce) Jiřího z Poděbrad 402/15, 591 01 Žďár nad Sázavou Provozní náklady na terénní práci. 30 000,00 Kč
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou (sociálně aktivizační služba) Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou Částečné hrazení provozních nákladů služby. 0,00 Kč
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou (Klub v 9 - pro osoby s duševním onemocněním) Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou Částečné hrazení provozních nákladů služby. 0,00 Kč
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Třebíč (raná péče) Třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno Na úhradu nákladů spojených s poskytováním odborné služby. 2 000,00 Kč
Portimo, o.p.s. (raná péče) Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě Zajištění sociální služby Raná péče. 0,00 Kč
Zdeńka Lancmanová (pečovatelská služba) Nad Sv. Josefem 1719/17, 594 01 Velké Meziříčí Náklady zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců. 10 000,00 Kč
Chaloupky o.p.s. - školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání (sociální rehabilitace) Kněžice 109, 675 21 Okříšky Financování nákladů s poskytováním služby sociální rehabilitace pro občany ORP Velké Meziříčí. 40 000,00 Kč
Oblastní charita Červený Kostelec (služba pro osoby s roztroušenou sklerózou) 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec Domov svatého Josefa v Žirči. 0,00 Kč
STŘED, z. ú. (Linka důvěry) Mládežnická 229, Nové Dvory, 674 01 Třebíč Telefonická krizová pomoc - provoz Linky důvěry STŘED. 0,00 Kč
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou (Centrum prevence) Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou Částečné krytí provozních nákladů Centra prevence. 100 000,00 Kč
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou (Kopretina) Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou Částečné hrazení provozních nákladů služby. 220 000,00 Kč
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Černá 47, 594 42 Měřín Spoluhrazení aktivit Asociace, zejména úhrada nákladů na hiporehabilitaci v roce 2016. 20 000,00 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami ČR - ZS základní organizace Čechova 1596/22, 594 01 Velké Meziříčí Příspěvky na rekondiční pobyty členů. 25 000,00 Kč
Klub naděje - občanské sdružení onkologických pacientů Velké Meziříčí Poříčí 11, 594 01 Velké Meziříčí Příspěvek na úhradu rekondičních pobytů onkologických pacientů. 20 000,00 Kč
Klub bechtěreviků ČR z.s. Na slupi 450/4, Nové Město(Praha 2), 128 00 Praha Pravidelné cvičení v bazénu Relaxačního centra Žďár nad Sázavou a rekondiční pobyty. 10 000,00 Kč
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Komenského 6, 594 01 Velké Meziříčí Financování nákladů spojených s činností. 2 000,00 Kč
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. Úprkova 6, 586 01 Jihlava Poskytování tlumočnických, doplňkových, technických a fakultativních služeb. 0,00 Kč
Celkem 479 000,00 Kč