Grantový program pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2023

Grantový program pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2023, jehož vyhlašovatelem je město Velké Meziříčí, je vyhlášen v návaznosti na:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o některých souvisejících zákonech, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 108/2006 Sb.o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 108/2006 Sb.“);
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
 • vyhlášku č. 505/2006 Sb.., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 505/2006 Sb.“);
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);
 • zákon č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů
 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2021 - 2023;
 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na období 2023 – 2025;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2023.
 •  Uživatelská příručka pro práci s aplikací pro rok 2024
 •  Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2024–2027