Účel dotace

V souladu s výše uvedenými právními normami a strategickými dokumenty bude z rozpočtu města Velké Meziříčí v rámci dotačního řízení uskutečňována podpora služeb v sociální oblasti, které mají zřízeno zařízení na území města, nebo zde poskytují své služby terénní formou, případně mají sídlo na území České republiky, ale poskytují služby občanům spádového území ORP Velké Meziříčí.

Dotace z rozpočtu města Velké Meziříčí se poskytuje k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v ORP Velké Meziříčí na období 2024 - 2027 a dalšími výše uvedenými dokumenty a normami.

Dotaci pro rok 2024 lze poskytnout žadateli, který:

  • má oprávnění k poskytování sociálních služeb, tzn. registraci, a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb dle ustanovení § 85 odst. 1 zákona o sociálních službách a je zařazen v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina, nebo
  • službě, působící v sociální oblasti, která nepodléhá režimu registrace apod., ale je prokazatelně poskytována na území města Velké Meziříčí nebo občanům města Velké Meziříčí.

Dotace z rozpočtu města Velké Meziříčí se poskytuje na financování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části III, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách.