Důvody podpory stanoveného účelu

Grantový systém byl vytvořen s cílem podpořit sociální aktivity pro občany města Velké Meziříčí, příp. spádového území ORP Velké Meziříčí. Je systémem podpory organizacím, institucím i aktivním občanům, kteří chtějí přispět ke zlepšení života v této oblasti.

Důvody podpory stanoveného účelu jsou stanoveny shodně pro obě skupiny A i B.