Předpokládaný objem finančních prostředků

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu:
  Výše dotace :
Skupina A) registrovaní poskytovatelé sociálních služeb: 3 019 035,- Kč
Skupina B) ostatní: 678 882,- Kč